YIQI

2023

Role: Producer

Online platform aiming to (re)connect the Chinese diaspora through our stories

Instagram: YIQI.Global

Website: YIQI.Global

Featuring: Tenzing Woing, Aaron Wan, Jiayi Ling, Yi Lin, Chichi Zhang, Nugget, Sandra Wang, Zoï Huizing, Cheekwan Tse, Demi Man, Janine Liang, Simona van der Hoek, Danielle, Terra, Lu Gang, Sien, Lisa Wang, Ihau Yang, Hohe Zheng, Leda Zhang, Terry Tao

Directed by: Leda Zhang

Creative director: Hohe Zheng

Producer: Terry Tao

DOP: Ihau Yang

Editor: Leda Zhang

Colour grading: Qianwei Tong at Captcha! VFX

Music composer: Xiangming Niu

Calligraphy: Jian Zhang

Photographers: Leda Zhang, Ihau Yang